Blush Bridal Hair Vine, JUNIPER

$80.00

Ribbon color
ivory
cream
cream blush